poniedziałek, 26 czerwca 2017

Intensywny kolejowy weekend na inaugurację Karpackiej Kolei Regionalnej (film, galeria zdjęć)

W dniach 24-25.06.2017 odbyły się dwa przyjazdy kolejowe na Słowację i Ukrainę  promujące projekt Karpacka Kolej Euroregionalna (KKE) realizowany pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Szczególnie wyjątkowy charakter miała pierwsza po siedmioletniej przerwie, kolejowa podróż linią 108 z Zagórza do przejścia granicznego w Krościenku gdzie po ukraińskiej stronie granicy odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli polskich, ukraińskich i słowackich przedstawicieli zainteresowanych rozwojem transportu kolejowego w wymiarze transgranicznym. Przedstawiciele wszystkich delegacji, wśród których znaleźli się m.in.: Bogdan Rzońca - przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, Łukasz Kudlicki - dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ołeh Syniutka - przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz lokalni samorządowcy akcentowali potrzebę intensyfikacji działań na rzecz wykorzystania olbrzymiego potencjału rozwojowego drzemiącego w karpackich szlakach kolejowych zlokalizowanych na obszarze polsko - słowacko - ukraińskiego pogranicza. Promocyjne przejazdy do Medzilaborec i Krościenka zorganizowała firma SKPL Cargo Sp. z o.o., która wyraziła chęć obsługi połączeń kolejowych planowanych w ramach KKE. W najbliższych planach przewoźnika jest uruchomienie od 31 lipca codziennych (poniedziałek - piątek), wakacyjnych połączeń kolejowych z Sanoka do Łupkowa (docelowo do Medzilaborec). Szczegółowych rozkładów jazdy oraz bieżących informacji na temat KKK należy szukać na witrynie internetowej www.KarpackaKolej.eu


czwartek, 22 czerwca 2017

Startuje Karpacka Kolej Euroregionalna!

Szanowni Państwo! Witamy Was na witrynie internetowej projektu Karpacka Kolej Euroregionalna. Jego głównym celem jest stworzenie transgranicznego (PL-SK-UA) kolejowego systemu komunikacyjnego, którego skrajnymi punktami byłyby: Chyrów (Ukraina), Medzilaborce (Słowacja) oraz Jasło (Polska). Działając w duchu integracji europejskiej oraz idei Europy Karpat chcemy umożliwić mieszkańcom polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza swobodne, bezpieczne podróżowanie karpackimi szlakami kolejowymi łączącymi Polskę, Słowację i Ukrainę. Dzięki renomowanemu przewoźnikowi kolejowemu SKPL Cargo Sp. z o.o., przy wsparciu licznych instytucji i osób na czele z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem w kolejowe podróże w Karpaty zabierzemy Was jeszcze w trakcie tych wakacji (szczegółowy rozkład jazdy już niebawem). Wszystkich zainteresowanych projektem Karpackiej Kolei Euroregionalnej zapraszamy do współpracy!

z kolejowym pozdrowieniem:
Jerzy Zuba - koordynator projektu 
 tel. +48 505 168 353, e-mail jzuba@zagorz.pl